1 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
2 / 8
00989121754065
3 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
4 / 8
00989121754065
5 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
6 / 8
00989121754065
7 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
8 / 8
00989121754065رنگ تَرَک پورقاضیان

هشدارها جهت استفاده رنگ

اشکالات متداول در مورد اجرای این رنگ و نحوه بر طرف کردن آنها

از تینر مناسب و قوی استفاده کنید

بدين منظور رنگ ترك معمولي را با تينر 002 (تينر 10000 با كيفيت بالا) و رنگ ترك متاليك را با تينر 001 (تينر هاي 20000 با كيفيت) و رنگ ترك كوره اي را با تينر 003 (تينر كوره اي قوي) رقيق نماييد

از اضافه کردن تینر زیادی به رنگ خودداری کنید

پيشنهاد ما به شما استفاده از معادل حجمي رنگ ترك مورد استفاده از هر ساختار با تينر مناسب آن ميباشد ، ولي از آنجا كه اين رنگ با هر وسيله اي اعم از قلمو ، رولر ، كاردك هاي نقاشي و انواي پمپ هاي رنگ پاش ( پمپ هوا، پمپ هاي ايرلس، و...) قابل استفاده است ، با توجه به آن به صورت تجربي حجم تينر مورد نياز را (چه كمتر باشد و چه بيشتر) تنظيم نماييد . كمترين تينر مورد استفاده مربوط به كاردك هاي نقاشي سپس قلمو ها به طور متوسط در رولر ها و در حال حداكثري مربوط به انواع پمپ هاي رنك پاش مي باشد

آستر براق بکار برید

استفاده از آستر براق با كيفيت بالا به شما براي ايجاد ترك هاي درشت تر و كمك مي نمايد هر چند كه سرعت باز شدن ترك ها نيز افزايش مي يابد

در صورت استفاده از آستر هاي متاليك دست ساز (افزودن اكليل به كيلر ها) حتما بعد از خشكايي كامل يك لايه كيلر براق بر روي آن استفاده نماييد

استفاده از آستر هاي نيمه مات و يا مات موجبات عدم موفقيت شما در استفاد از اين رنگ را فراهم مي كند

مواظب باشید آستر بیش از حد خشک نشود

خشكايي بيش از حد آستر موجبات ريز شدن و در انتها محو شدن كامل تركها را فراهم مي كند چرا كه سطح لغزنده مورد نيز براي باز شدن رنگ محيا نبوده و رنگ ترك پاشيده شده نمي تواند حركت لازم جهت باز شدن تركها را فراهم آورد

در محیط مرطوب رنگ پاشی نکنید

رنگ پاشي در محيط مرطوب سبب ريز شدن بيش از حد ترك ها و در پاره اي موارد عدم موفقيت آن مي گردد

رنگ ترك رقيق شده نيز نبايد با درب باز در محيط مرطوب نگهداري شود

حتي تينر مناسب رنگ ترك را نيز در محيط مرطوب با درب باز نگهداري نكنيد

محیط رنگ پاشی تهویه مناسب داشته باشد

از آنجا كه رنگ ترك در بازه زماني كوتاهي خشك مي گردد بديهي است كه حجم تينر تبخير شده در محيط نيز به سرعت افزايش مي يابد ، تهويه مناسب از تاثيرات منفي بخارات تينر آزاد شده در محيط رنگكاري مي كاهد

عدم استفاده از رنگ هاي دو جزئي به عنوان آستر

ترجيحا از رنگ هاي دو جزئي سريع خشك شونده به عنوان آستر رنگ ترك استفاده ننمايد هر چند كه پيشنهاد مي شود بسته به شرايط كاري يكبار بر روي سطوح خام امتحان نماييد