1 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
2 / 8
00989121754065
3 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
4 / 8
00989121754065
5 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
6 / 8
00989121754065
7 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
8 / 8
00989121754065رنگ تَرَک پورقاضیان

درباره ما

رنگ تَرَک پورقاضیان محصولی حاصل از تلفیق علم وتجربه است ، این محصول فناور پس از سال 82 طی انجام آزمایشات مکرر و بازخور های مناسب از بازار مصرف، پا به عرصه وجود گذاشت . بعد از طی مراحل مختلف آزمایشی در سال 84 تاییدیه نوآوری طرح را از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با سطح نوآوری و ابتکار اخذ کرد.رنگ تَرَک پورقاضیان دارای گواهینامه استاندارد کارخانه ای به عنوان اولین تولید کننده رنگ تَرَک در دنیا می باشد.این استاندارد به زحمت و کوشش و مدیریت جناب اقای مهندس علیرضا پورقاضیان در سال 1392 انجام شده است.رنگ تَرَک پورقاضیان دارای تاییدیه ستاد نانو ریاست جمهوری نیز می باشد. رنگ تَرَک پورقاضیان محصولات بسیار جدید و تکنولوژیک را تولید کرده و به زودی خبرهای جدیدی را از این شرکت در جهت خدمتگزاری به همه مردم دنیا شاهد خواید بود.این شرکت دارای بخش خارجی و داخلی می باشد و برای سفارشهای خارج کشور می توانید با دفتر این شرکت در کشور قزاقستان و برای امور داخلی با دفتر ایران تماس حاصل کنیدتاییدیه ها از سازمان های مختلف